Strona głównaProjekty → Mamy nasz TRADYCYJNY SAD GRUSZ

Mamy nasz TRADYCYJNY SAD GRUSZ

Na placu szkolnym uczniowie naszej szkoły przystąpili do kolejnego etapu projektu "Tradycyjny sad". Biorąc w ręce sadzonki, łopaty i konewki z wodą wyznaczyli teren pod nowy owocowy sad. Przy sprzyjającej pogodzie, sami przygotowali grunt oraz posadzili drzewka grusz dwóch odmian Faworytka i Bera Boska. Liczymy, że praca uczniów nie pójdzie na marne i w przyszłości będzie można zobaczyć dorodne owoce na drzewach.

 

 Aby móc zrealizować finalny etap projektu – grupa uczniów klasy 6 wraz z opiekunem wykonała następujące działania w ramach pierwszego etapu:

1)     Utworzenie zespołu 10 osobowego uczniów klasy 6 pod nazwą” Pear Team” i stworzonym logo z gruszką w tle;

2)     Uczestnictwo w zajęciach dotyczących znaczenia restytucji starych odmian drzew owocowych przeprowadzonych przez opiekuna zespołu;

3)     Spotkanie z nauczycielem z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywienia, który wspierał zespół doświadczeniem w uprawach prowadzonych metodą naturalną;

4)     Znalezienie odpowiedniego terenu do założenia mini sadu – opisanie jego położenia, warunków siedliskowych oraz podanie wymiarów;

5)     Dobranie odpowiednich odmian drzew sadowniczych - uzasadnienie doboru oraz sposobu ich rozplanowania;

6)     Zakupienie 5 roślin sadowniczych tradycyjnych odmian;

7)     Przekazanie próbek ziemi do badań w laboratorium chemiczno-rolniczego w Radomiu;

8)     Opisanie i przeprowadzenie apelu promującego akcje;

9)     Przygotowanie prezentacji informującej o celach, zadaniach i pracach tworzenie sadu;

10) Stworzenie szkolnej księgi sadu;

Wykonanie wszystkich działań sprawiło, że nasza grupa zajęła 9 miejsce zdobywając 573 punkty na 600 punktów możliwych do zdobycia. Dzięki temu nasza szkoła otrzymała grant w kwocie 200 zł na zakup materiałów niezbędnych do utworzenia mini sadu. Warto wspomnieć, że do projektu przystąpiło 95 szkół z całej Polski w kategorii wiekowej klas 1-6.

 

W drugim etapie uczniowie mieli za zadanie:

1)     Przygotowanie materiałów reklamowych - ulotek i plakatów promujących projekt;

2)     Przygotowanie prezentacji dla dorosłych;

3)     Opis przeprowadzenia Forum Rodziców;

4)     Wypełnienie formularza potwierdzającego poniesione koszty zakupu;

5)     Przygotowanie terminarza prac agrotechnicznych związanych z zakładaniem mini sadu;

6)     Przygotowanie terminarza planowanej ochrony biologicznej do końca roku;

7)     Opis sposobu zakładania mini sadu.

Efekty tej ciężkiej, zespołowej pracy przestawiamy w poniższej fotorelacji.

                                                    Opiekun zespołu projektowego Edyta Góźdź-Chyc